o telepatii


Telepatia / Tretie oko / Faktor PSI / Šiesty zmysel.

Jedná sa o prenos informácií, predstáv a pocitov. Prenosu telepatickej informácie nebráni vzdialenosť, ani prostredie.

Telepatia je mimo zmyslová forma komunikácie, keď dokážete prijímať myšlienky a pocity inej osoby bez toho, aby vám o nich hovorila. A je celkom jedno, aká diaľka vás delí.


Ak sa na vás niekto díva (alebo myslí) – vycítite to.. Dokonca i na väčšiu vzdialenosť.. vyskúšajte si to..

Krok za krokom sa môže telepatiu naučit každý (roky tréningu).. Pohľad / myšlienka / vsugerovanie .. / ovládanie (manipulácia)


Aké formy telepatie existujú?

Čítanie
Načúvať alebo vycítiť to, čo sa deje v mysli niekoho iného.

Komunikácia
Priama komunikácia s niekým bez použitia slov.

Otlačky
Vkladanie čohosi do mysle iného – môže to byť myšlienka, slovo, dokonca predstava.

Kontrola
Ovplyvňovanie a kontrolovanie myšlienok a činov niekoho iného.


Telepatia môže byť:

Spontánna
Prejavuje sa nečakane a náhle.

Pri týchto prenosoch je podmienkou istý druh vzájomnej väzby medzi komunikujúcimi. Dvojica, medzi ktorou prebehne spontánna telepatia, sa musí poznať.

Cielená
Poslať cielene konkrétnu informáciu (napr. priateľovi, partnerovi atď.).
Tu je možné využiť moje služby..

Určite ste už zažili situáciu, keď ste náhle mali pocit („tušáka“).. že sa niečo deje (alebo sa stane / stalo sa)..

Že sa na vás niekto díva..

Tú intuíciu cítite až v kostiach..

keď niekto zomrie, rôzne nešťastia, nevera..

alebo napr. náhodne stretnete niekoho .. na koho ste si po rokoch spomenuli .. celé roky si nič .. a zrazu „bum“ stretnutie / telefonát..

Keď sa dokážeme naladiť na frekvenciu niekoho druhého, dokážeme ho aj telepaticky vnímať.

Načúvať by ste mali niekedy aj svojim snom, pretože počas spánku sú mozgové vlny na frekvencii, ktorá mnohým informáciám umožňuje príjem.


Je ťažké predstaviť si energiu, ktorá vlastne energiou nie je, pretože je nefyzikálnej podstaty, ale pritom je ju možné previesť na iné druhy energií fyzikálnych. Pre tento faktor bol zavedený názov faktor PSI.


Druh – Podstata prenosu.

človek-človek
Ľudia na seba prenášajú telepatickou cestou predstavy, pocity alebo aj myšlienky, a to vedome aj nevedome.

človek-zviera
Ľudia ovládajú zvieratá telepaticky alebo s nimi komunikujú pomocou telepatie (napr. pri výskume chovania delfínov alebo opíc).

človek-rastlina
Ľudia ovplyvňujú rastliny na emočne primitívnej rovine. Rastliny dokážu napr. rozoznať emocionálny stav svojho majiteľa, prípadne ak sa o nich majiteľ dobre s láskou stará, cítia to a lepšie sa im darí… Tiež rastliny pôsobia ako prenášače telepatických signálov.

človek-vec
Anorganické materiály môžu akýmsi uchovávaním energie, ktorá prenáša telepatické signály obsahovať telepatickú informáciu, ktorú môžu takýmto spôsobom predať ďalšiemu človeku.

zviera-zviera
Telepatická komunikácia medzi zvieratami bola dokázaná napr. medzi delfínmi, ktoré dokážu na veľké vzdialenosti rozoznať emocionálny stav svojich druhov.

rastlina-rastlina
Rastliny dokážu komunikovať na primitívne emočnej úrovni, kedy napr. rastlina vycíti, že iná rastlina je v ohrození. Uskutočňovali sa napr. experimenty, pri ktorých boli rastliny v jednej miestnosti pripojené na detektor lži, a keď v druhej miestnosti začali iným rastlinám ubližovať zaznamenali na detektore, že rastlina sa bojí. Ak sa v miestnosti s týmito rastlinami potom objavil ten, kto ubližoval rastlinám v inej miestnosti, aj tento fakt detektor zaznamenal.


Telepatiu (psychotroniku).. je mimoriadne vhodné použiť na:

  • návrat partnera
  • reštart vzťahu
  • rozbitie vzťahu (nerobím)
  • partnerské problémy
  • pomsta (nerobím)
  • nevera
  • atď..

Ovplyvňovať myslenie človeka môžete nielen v hypnóze..

Pomocou telepatie (psychotroniky) .. je možné „napojiť sa“ a ovplyvňovať myslenie inej osoby.. (toto je tá pravá „mágia“)


teda žiadne karty, kyvadielka, veštecké gule, horoskopy a pod. nezmysli ktoré vám nepomôžu..

viac informácií nájdete napr. tu

cs.wikipedia.org/wiki/Psychotronika

Pridal som pár videí z internetu.. (berte to však s rezervou..)

Možnosti psychotroniky
Parapsycholog: Magii a paranormální jevy lze vědecky vysvětlit
Utajené příběhy českých dějin I (1) – Psychotronika za železnou oponou
2021 07 12 – J.Chvátal 269 Fenomén psychotroniky, Pentagon a zpravodajské služby II
Psychotronika proutkareni jasnovidectvi magie Martin Sevcik

tých informácii je na internete ohromné množstvo..